Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Arvamus nr3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike1 punktb)  145.18 KB
Liikmesriigid: