Europos duomenų apsaugos valdyba

Nuomonė 23/2018 dėl Komisijos pasiūlymų dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių (70 straipsnio 1 dalies b punktas)

26 September 2018
Nuomonė 23/2018  283.42 KB
Valstybės narės: