Euroopan tietosuojaneuvosto

Lausunto 23/2018 komission ehdotuksista, jotka koskevat sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevia eurooppalaisia esittämis- ja säilyttämismääräyksiä (70 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26 September 2018
Lausunto 23/2018  235.34 KB
Jäsenvaltiot: