Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus 23/2018 komisjoni ettepanekute kohta, mis käsitlevad Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (artikli 70 lõike 1 punkt b)

26 September 2018
Arvamus 23/2018  230.02 KB
Liikmesriigid: