ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνωμοδότηση 23/2018 σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις [άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

26 September 2018
Γνωμοδότηση 23/2018  272.35 KB
Κράτη μέλη: