Европейски комитет за защита на данните

Становище 23/2018 във връзка с предложенията на Комисията относно европейските заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси (член 70, параграф 1, буква б)

26 September 2018
Становище 23/2018  266.33 KB
Държави членки: