ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020)

01 January 2020
DK SA Standard Contractual Clauses (PDF)  110.26 KB
DK SA Standard Contractual Clauses (Word)  102.96 KB
Κράτη μέλη: