Det Europæiske Databeskyttelsesråd

EDPB pleading before the CJEU in Case C-311/18 (Facebook Ireland and Schrems)

17 July 2019
EDPB pleading before the CJEU in Case C-311/18 (Facebook Ireland and Schrems)  510.82 KB
Medlemsstater: