Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia nr 3/2019 w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących wzajemnych zależności między rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych (RBK) a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (art. 70 ust. 1 lit. b))

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Opinia nr 3/2019 w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących wzajemnych zależności między rozporządzeniem w sprawie badań kliniczny  162.52 KB
Państwa członkowskie: