ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Statement on restrictions on data subject rights in connection to the state of emergency in Member States

02 June 2020
EDPB Statement  83.46 KB
Κράτη μέλη: