Avalik konsultatsioon

Korraldame avalikke konsultatsioone, et koguda kõigi huvitatud sidusrühmade ja kodanike seisukohti ja probleeme.

Palun arvestage, et võime avalikustada teie küsimused oma veebilehel. Iga konsultatsiooniga kaasneb teave isikuandmete töötlemise kohta, mis selgitab teie isikuandmete töötlemise viisi ja õiguseid.

Open Public Consultations

Title Start Date End Date
Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers 30 June 2022 30 September 2022