Európsky výbor pre ochranu údajov

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Popis Typ Členské štáty Dátum Témy Dokument Opinion / Binding decision References
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Správne pokuty, Porušenie ochrany údajov Decision 01/2020 on the dispute arisen on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding Twitter International Company under Article 65(1)(a) GDPR
Danish accreditation requirements for a GDPR code of conduct SA Denmark 12 November 2020 Zodpovednosť, Kódex správania, Stanoviská EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Zodpovednosť, Kódex správania, Stanoviská EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Prenos údajov Stanovisko 24/2020 k návrhu rozhodnutia nórskeho dozorného orgánu o záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa spoločnosti Jotun
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Prenos údajov Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Irish additional accreditation requirements for certification bodies SA Ireland 01 June 2020 Zodpovednosť, Stanoviská EDPB Stanovisko 14/2020 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Írska o schválení požiadaviek na akreditáciu certifikačného subjektu podľa článku 43 ods. 3 (všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
Slovakia Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Slovakia 04 May 2020 Stanoviská EDPB, Prenos údajov Stanovisko 4/2019 k návrhu administratívneho dojednania o prenose osobných údajov medzi úradmi pre finančný dohľad v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a úradmi pre finančný dohľad mimo EHP
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Prenos údajov Stanovisko 8/2020 k návrhu rozhodnutia írskeho dozorného orgánu o záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa spoločnosti Reinsurance Group of America
Approval of the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Prenos údajov Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Záväzné rozhodnutia Stanovisko 6/2020 k návrhu rozhodnutia španielskeho dozorného orgánu o záväzných vnútropodnikových pravidlách pre prevádzkovateľa skupiny Fujikura Automotive Europe (skupiny FAE)

Pages