Europejska Rada Ochrony Danych

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Opis Rodzaj Member states Data Tematy Dokument Opinion / Binding decision References
French SAs list of the kind of processing operations exempt from the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Art 35(5) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA France 12 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 13/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy francuski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania zwolnionych z wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 5 RODO)
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR SA Denmark 10 December 2019 Administrator danych , Podmiot przetwarzający Opinia 14/2019 w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez duński organ nadzorczy (art. 28 ust. 8 RODO)
German Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Germany 24 April 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Germany SAs' list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Germany 16 October 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 5/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwe niemieckie organy nadzorcze
Italian SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Italy 11 October 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 12/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy włoski organ nadzorczy
Hungarian SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Hungary 23 January 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 10/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy węgierski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Opinion 6/2020 on the draft decision of the Spanish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)
Austria SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Austria 09 November 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 1/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy austriacki organ nadzorczy
Finland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Finland 15 October 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List
Greece SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Greece 16 October 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 7/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Greece regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

Pages