Europejska Rada Ochrony Danych

Rejestr decyzji wydanych przez organy nadzorcze i sądy w przedmiocie kwestii rozstrzyganych w ramach mechanizmu spójności

Opis Rodzaj Member states Data Tematy Dokument Opinion / Binding decision References
Belgium SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Belgium 16 January 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 2/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy belgijski organ nadzorczy
Bulgaria Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Bulgaria 25 March 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Bulgaria SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Bulgaria 10 October 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List
Croatia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Croatia 26 July 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List
Czech Republic SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Czech Republic 08 February 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 4/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy czeski organ nadzorczy
Romania SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Romania 18 October 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 19/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy rumuński organ nadzorczy
France SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA France 06 November 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 9/2018 France SAs DPIA List
Luxembourg SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Luxembourg 06 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 26/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy luksemburski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych
Estonia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Estonia 19 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 6/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy estoński organ nadzorczy
France SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA France 06 November 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 9/2018 France SAs DPIA List

Pages