Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Apraksts Veids Member states Datums Tēmas Dokuments Opinion / Binding decision References
Germany SAs' requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 10/2020 on the draft decision of the competent supervisory authorities of Germany regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Pārskatatbildība, Certification, Opinions of the EDPB Opinion 15/2020 on the draft decision of the competent supervisory authorities of Germany regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43.3 (GDPR)
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Danish requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Denmark 12 November 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Decision 01/2020 on the dispute arisen on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding Twitter International Company under Article 65(1)(a) GDPR
Decision of the FI SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Finland 29 January 2021 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Atzinums 12/2020 par Somijas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz rīcības kodeksa pārraudzības struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 41. pantu (VDAR)

Pages