Europos duomenų apsaugos valdyba

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Description Type Member states Date Topics Document Opinion / Binding decision References
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Nuomonė 6/2020 dėl Ispanijos priežiūros institucijos sprendimo dėl „Fujikura Automotive Europe Group“ („FAE Group“) įmonėms privalomų taisyklių projekto
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Nuomonė Nr. 24/2020 dėl Norvegijos priežiūros institucijos sprendimo projekto dėl „Jotun“ įmonėms duomenų valdytojoms privalomų taisyklių
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Nuomonė 8/2020 dėl Airijos priežiūros institucijos sprendimo dėl „Reinsurance Group of America“ įmonei privalomų taisyklių projekto
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Approval of the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America
AT SA's decision on the accreditation requirements for a code of conduct monitoring body SA Austria 30 August 2019 Code of conduct, Opinions of the EDPB Nuomonė Nr. 9/2019 dėl Austrijos duomenų apsaugos institucijos pagal BDAR 41 straipsnį pateikto elgesio kodekso stebėsenos įstaigos akreditavimo reikalavimų projekto
Austria SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Austria 09 November 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Nuomonė Nr. 1/2018 dėl Austrijos kompetentingos priežiūros institucijos duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnio 4 dalis)
Belgium SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Belgium 16 January 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Nuomonė Nr. 2/2018 dėl Belgijos kompetentingos priežiūros institucijos parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnio 4 da
Bulgaria Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Bulgaria 25 March 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Nuomonė Nr. 4/2019 dėl Administracinio susitarimo dėl Europos ekonominės erdvės (EEE) finansų priežiūros institucijų ne EEE finansų priežiūros institucijoms perduodamų asmens duomenų projekto
Bulgaria SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Bulgaria 10 October 2018 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Nuomonė Nr. 3/2018 dėl Bulgarijos kompetentingos priežiūros institucijos duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnio 4 dalis)

Pages