Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Beskrivelse Type Member states Dato Emner Dokument Opinion / Binding decision References
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Udtalelse 8/2020 om udkastet til afgørelse fra den irske tilsynsmyndighed vedrørende bindende virksomhedsregler for dataansvarlige ved Reinsurance Group of America
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Opinion 24/2020 on the draft decision of the Norwegian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Jotun
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Udtalelse 6/2020 om udkastet til afgørelse fra den spanske tilsynsmyndighed vedrørende bindende virksomhedsregler for dataansvarlige ved Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)

Pages