Európsky výbor pre ochranu údajov

Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Friday, 8 March, 2019