Európsky výbor pre ochranu údajov

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 (WP 29) je nezávislou európskou pracovnou skupinou, ktorá sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa ochrany súkromia a osobných údajov do 25. mája 2018 (nadobudnutie účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Všetky archivované správy o pracovnej skupine zriadenej podľa článku 29 sa nachádzajú tu:

 

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29