Europees Comité voor gegevensbescherming

Verantwoordingsinstrumenten

In het belang van verantwoording en transparantie publiceren wij twee openbare registers:

  • gedragscodes die gericht zijn op de juiste toepassing van de AVG in verschillende sectoren en bij verschillende soorten bedrijven;