Europos duomenų apsaugos valdyba

Register of approved binding corporate rules

Name of the group of undertakings/enterprises Įmonėms privalomų taisyklių rūšis (duomenų valdytojas arba tvarkytojas) Patvirtinimo metai ir (arba) paskutinė peržiūra Approver Categories of data subjects
BCRs of Equinix Inc.
  • Controller
2019
  • UK SA
  • Employees and business contacts
View details
BCRs of ExxonMobil Corporation
  • Controller
2019
  • BE SA
  • Employees and business contacts
View details
BCRs of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)
  • Controller
2020
  • ES SA
  • Employees and business contacts
View details