Evropski odbor za varstvo podatkov

Processor BCRs of Reinsurance Group of America

2020
Type of BCR: 
Processor
Pristojni organ (vodilni nadzorni organ za zavezujoča poslovna pravila):