Europos duomenų apsaugos valdyba

Processor BCRs of Reinsurance Group of America

2020
Type of BCR: 
Processor
Kompetentinga institucija (vadovaujanti įstaiga, nustatanti įmonėms privalomas taisykles):