Euroopa Andmekaitsenõukogu

Processor BCRs of Reinsurance Group of America

2020
Type of BCR: 
Processor
Pädev asutus (juhtiv järelevalveasutus siduvate kontsernisiseste eeskirjade valdkonnas):