Европейски комитет за защита на данните

Processor BCRs of Reinsurance Group of America

2020
Type of BCR: 
Processor
Компетентен орган (водещ за задължителните фирмени правила):