Europeiska dataskyddsstyrelsen

BCRs of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)

2020
Type of BCR: 
Controller
Behörig myndighet (ansvarig tillsynsmyndighet för bindande företagsbestämmelser):
Categories of data subjects: