Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

BCRs of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)

2020
Type of BCR: 
Controller
Kompetentā iestāde (vadošie BCR):
Categories of data subjects: