ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

BCRs of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)

2020
Type of BCR: 
Controller
Αρμόδια αρχή (επικεφαλής εποπτική αρχή BCR):
Categories of data subjects: