Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

BCRs of ExxonMobil Corporation

2019
Type of BCR: 
Controller
Kompetentā iestāde (vadošie BCR):
Categories of data subjects: