Европейски комитет за защита на данните

BCRs of ExxonMobil Corporation

2019
Type of BCR: 
Controller
Компетентен орган (водещ за задължителните фирмени правила):
Categories of data subjects: