Anu Talus wybrana na stanowisko nowej przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych

25 May 2023

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wybrała Anu Talus na stanowisko nowej przewodniczącej EROD, w miejsce ustępującej Andrea Jelinek, większością 19 z 27 głosów, w dwóch turach.

Anu Talus jest przewodniczącą fińskiego organu ochrony danych. Od dziś będzie łączyć tę funkcję ze stanowiskiem przewodniczącej EROD.

Przewodnicząca EROD Anu Talus powiedziała: Jestem zaszczycona i wdzięczna, że wybrano mnie na stanowisko przewodniczącej EROD. Postrzegam to jako wyraz uznania ze strony przewodniczących organów ochrony danych. Europejska Rada Ochrony Danych, jako ściśle zintegrowana sieć organów ochrony danych, ma za zadanie zapewnić 450 milionom Europejczyków taki sam stopień ochrony danych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Część nowo przyjętych unijnych przepisów dotyczących transformacji cyfrowej pokrywa się z RODO. W przyszłości kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie spójności ram prawnych związanych z ochroną danych, ochrona kompetencji EROD oraz unikanie fragmentacji. Szare strefy nie są korzystne dla nikogo – ani dla osób, których dane osobowe chronimy, ani dla podmiotów gospodarczych, które potrzebują pewności prawa.

Ustępująca przewodnicząca Andrea Jelinek dodała: Nowa przewodnicząca EROD ma przed sobą ekscytujące wyzwania, a Anu ma solidne podstawy, na których będzie mogła się oprzeć. W ciągu ostatnich pięciu lat RODO stało się globalnym punktem odniesienia jako najbardziej kompleksowe prawo o ochronie danych na świecie. Jestem przekonana, że EROD – jedyny w swoim rodzaju organ o ogromnym zakresie odpowiedzialności i dalekosiężnym wpływie – w dużym stopniu skorzysta z fachowej wiedzy Anu.

Zgodnie z art. 73 RODO Rada wybiera spośród swoich członków jednego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących zwykłą większością głosów i w głosowaniu tajnym. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie powtórzona. Przewodniczący reprezentuje EROD, nadzoruje wszystkie jej zadania i zapewnia ich terminowe wykonanie.

EROD wybrała również Irene Loizidou Nikolaidou (z cypryjskiego organu ochrony danych) na stanowisko nowej wiceprzewodniczącej, która zastąpi ustępującego wiceprzewodniczącego Ventsislava Karadjova.

Drugi wiceprzewodniczący EROD Aleid Wolfsen (z Niderlandów) został wybrany 15 maja 2019 r. Jego kadencja kończy się 15 maja 2024 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest niezależnym europejskim organem, który przyczynia się do spójnego stosowania przepisów o ochronie danych w całej Unii Europejskiej i wspiera współpracę między unijnymi organami ochrony danych. EROD powstała na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Prace EROD wspiera sekretariat EROD. Sekretariat wykonuje swoje zadania zgodnie z instrukcjami przewodniczącej. Zapewnia Radzie wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne, organizuje wszystkie posiedzenia Rady i zarządza platformami informatycznymi wykorzystywanymi przez organy ochrony danych do współpracy. Sekretariat odgrywa ponadto ważną rolę w przygotowaniu analiz prawnych.