Evropski odbor za varstvo podatkov nadaljuje s tesnejšim sodelovanjem pri strateških zadevah

14 July 2022

Bruselj, 14. julij – Evropski odbor za varstvo podatkov je v skladu z zavezami iz Dunajske izjave o sodelovanju pri izvrševanju sprejel sklop meril za oceno, ali se lahko čezmejni primer šteje za primer „strateškega pomena“ za tesnejše sodelovanje. Odbor je sprejel tudi postopek, v katerem so podrobno opisani koraki, ki jih je treba sprejeti po opredelitvi strateške zadeve. Poleg tega je Evropski odbor za varstvo podatkov izbral prve pilotne primere, da bi preizkusil ta projekt.

Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov Andrea Jelinek je dejala: „Merila za strateške zadeve so pomemben del sestavljanke, ki jo predlagamo za okrepitev sodelovanja pri izvrševanju. Na junijski konferenci Evropskega nadzornika za varstvo podatkov so razpravljali o več scenarijih za odpravo sedanjih pomanjkljivosti in želimo izkoristiti splošni zagon za pot, ki jo je Evropski odbor za varstvo podatkov sprejel na Dunaju: večja harmonizacija postopkovnega prava in okrepitev sodelovanja. To bo nadzornim organom pomagalo učinkoviteje izvrševati Splošno uredbo o varstvu podatkov, kar bo v končni fazi koristilo posameznikom in jih opolnomočilo pri uveljavljanju njihovih pravic do varstva podatkov.“

Strateško pomembni primeri so predvsem primeri „vse na enem mestu“, ki bi lahko predstavljali veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v več državah članicah Evropskega gospodarskega prostora. Za opredelitev primera strateškega pomena bi bilo treba upoštevati eno ali več naslednjih meril:

 • strukturni ali ponavljajoči se problem v več državah članicah, še posebej če gre za splošno pravno vprašanje v zvezi z razlago, uporabo ali izvrševanjem Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • primer, povezan s presekom varstva podatkov in drugimi pravnimi področji;
 • primer, ki zadeva veliko število posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v več državah članicah;
 • primer, ki vključuje veliko število pritožb v več državah članicah;
 • primer, povezan s temeljnim vprašanjem, ki sodi na področje strategije Evropskega odbora za varstvo podatkov;
 • primer, za katerega Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da lahko predstavlja veliko tveganje, kot so:
  • obdelava posebnih vrst podatkov;
  • obdelava v zvezi z ranljivimi osebami, kot so mladoletniki;
  • primeri, v katerih je potrebno opraviti oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov.

Nadzorni organi lahko v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov drugim nadzornim organom predlagajo kateri koli primer, ki izpolnjuje vsaj eno od meril. Člani odbora nato odločijo, kateri od predlaganih primerov bo opredeljen kot primer strateškega pomena na evropski ravni.

Po opredelitvi primera strateškega pomena ga bo Evropski odbor za varstvo podatkov prednostno obravnaval in podpiral sodelovanje. Sodelovanje je prostovoljno in vsi nadzorni organi lahko predložijo predloge. Nadzorni organi si bodo zlasti izmenjevali informacije in že v zgodnji fazi tesno sodelovali. Zadeve strateškega pomena se bodo obravnavale tudi v skladu s postopki in instrumenti za doseganje sodelovanja in skladnosti med nadzornimi organi, kot je določeno v poglavju VII Splošne uredbe o varstvu podatkov. V skladu z zgoraj opisanimi merili se je Evropski odbor za varstvo podatkov dogovoril o treh pilotnih primerih za začetek projekta.

 

Opomba za urednike:

Člani Evropskega odbora za varstvo podatkov so se na srečanju na visoki ravni na Dunaju maja 2022 dogovorili, da bodo dodatno okrepili sodelovanje v strateških zadevah in diverzificirali nabor uporabljenih metod sodelovanja. Zlasti je bilo odločeno, da bodo člani Evropskega odbora za varstvo podatkov redno skupaj opredelili čezmejne primere strateškega pomena v različnih državah članicah, pri katerih bo Evropski odbor za varstvo podatkov prednostno obravnaval in podpiral sodelovanje. Več informacij je na voljo v izjavi Evropskega odbora za varstvo podatkov o sodelovanju pri izvrševanju