EDPB komt met “verlanglijst” inzake procedurele aspecten, eerste EU-gegevensbeschermingszegel en een verklaring over digitale euro

12 October 2022

Brussel, 12 oktober — Het Europees Comité voor gegevensbescherming (de EDPB) heeft een lijst vastgesteld van aspecten van het nationale procesrecht die, om de handhaving van de AVG te vergemakkelijken, beter op EU-niveau zouden kunnen worden geharmoniseerd. Deze “verlanglijst” is een van de kernacties die de EDPB heeft opgenomen in de verklaring van Wenen over samenwerking op het gebied van handhaving. De lijst is ter overweging aan de Europese Commissie toegezonden.

Andrea Jelinek, voorzitter van de EDPB: “Met het oog op een krachtige en snelle handhaving van de AVGD heeft de EDPB belangrijke stappen gezet om doeltreffende samenwerking te bevorderen.  Wij zijn op een aantal belemmeringen gestuit die buiten onze bevoegdheid vallen en waarvoor wellicht een wetgevingsinitiatief nodig is. De huidige lappendeken van nationale procedures en praktijken heeft nadelige gevolgen voor de samenwerking tussen de gegevensbeschermingsautoriteiten.”

De lijst heeft onder meer betrekking op de status en de rechten van de partijen bij de administratieve procedures, procedurele termijnen, vereisten voor ontvankelijkheid of afwijzing van klachten, onderzoeksbevoegdheden van gegevensbeschermingsautoriteiten, en de praktische uitvoering van de samenwerkingsprocedure.

Verder heeft de EDPB een advies uitgebracht over de goedkeuring door de raad van bestuur van de door de Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit ingediende Europrivacy-certificeringscriteria. Met dit advies heeft de EDPB het allereerste Europees gegevensbeschermingszegel goedgekeurd, overeenkomstig artikel 42, lid 5, van de AVG.

Het Europrivacy-certificatiemechanisme is een algemene regeling voor heel diverse verwerkingen die door zowel verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers in verschillende sectoren worden verricht. De regeling bevat specifieke criteria en is daardoor zowel schaalbaar als aan te passen aan specifieke verwerkingen of sectoren.

Deze goedkeuring is weer een stap in de richting van een betere naleving van de AVG. Een certificering in het kader van het gegevensbeschermingszegel is in alle EU-lidstaten geldig. Hierdoor kunnen verschillende verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in verschillende landen voor soortgelijke verwerkingen hetzelfde nalevingsniveau bereiken.

Tot slot heeft de EDPB een verklaring over de digitale euro aangenomen. In zijn verklaring onderstreept de EDPB nogmaals dat het bij dit project van groot belang is om door ontwerp en door standaardinstellingen te zorgen voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van gegevens.

De EDPB waarschuwt voor het gebruik van systematische validering en tracering van alle transacties in digitale euro’s. In dit verband beveelt de EDPB aan de digitale euro zowel online als offline beschikbaar te stellen en een drempel te hanteren waaronder geen tracering mogelijk is, zodat bij dagelijkse transacties volledige anonimiteit mogelijk is. Tot slot roept de EDPB de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie op, een publiek debat over de plannen voor een digitale euro aan te zwengelen om te waarborgen dat het project voldoet aan de hoogste normen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.