Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) usvojio je izjavu o novom Transatlantskom okviru za zaštitu podataka i dopis o neovisnosti belgijskog nadzornog tijela i održao raspravu o sudjelovanju na proljetnoj konferenciji

7 April 2022

Bruxelles, 7. travnja – Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je izjavu o najavi novog Transatlantskog okvira za zaštitu podataka. Europski odbor za zaštitu podataka vrlo je zadovoljan obvezom SAD-a da će poduzeti mjere bez presedana za zaštitu privatnosti i osobnih podataka pojedinaca u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) po prijenosu njihovih podataka u SAD i smatra ih pozitivnim prvim korakom u pravom smjeru.

EOZP napominje da ta najava nije pravni okvir na temelju kojeg izvoznici podataka iz EGP-a mogu prenositi podatke u SAD. Izvoznici podataka moraju nastaviti poduzimati potrebne mjere kako bi se uskladili sa sudskom praksom Suda Europske unije (Sud), a posebno s njegovom odlukom u predmetu Schrems II od 16. srpnja 2020. EOZP će posebno pažljivo pratiti kako se taj politički dogovor prenosi u konkretne pravne prijedloge.

EOZP se raduje prilici da pomno razmotri poboljšanja koja bi novi okvir mogao donijeti u svjetlu prava EU-a, sudske prakse Suda i prethodnih preporuka Odbora, nakon što primi sve popratne dokumente od Europske komisije. Konkretno, EOZP će analizirati je li prikupljanje osobnih podataka za potrebe nacionalne sigurnosti ograničeno na ono što je strogo nužno i razmjerno. Osim toga, EOZP će ispitati kako se u najavljenom neovisnom mehanizmu pravne zaštite poštuje pravo pojedinaca iz EGP-a na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje. Konkretnije, EOZP će razmotriti ima li bilo koje novo tijelo koje je dio tog mehanizma pristup relevantnim informacijama, uključujući osobne podatke, pri izvršavanju svoje zadaće, te može li donijeti odluke koje su obvezujuće za obavještajne službe. EOZP će razmotriti i postoji li pravni lijek protiv odluka ili nepostupanja tog tijela.

EOZP ponovno ističe svoju postojanu konstruktivnost u osiguravanju transatlantskih prijenosa osobnih podataka u korist pojedinaca i organizacija iz EGP-a.

Nadalje, EOZP je usvojio dopis u kojem izražava zabrinutost zbog nedavnih zakonodavnih promjena u Belgiji usmjerenih na reformu zakona o osnivanju belgijskog nadzornog tijela (BE SA) jer bi one mogle negativno utjecati na stabilnost i neovisno funkcioniranje belgijskog tijela.

EOZP naglašava da je neovisni nadzor, za koji strahuje da će na njega utjecati predložene reforme, ključan za temeljno pravo na zaštitu podataka te iz tog razloga zaštićen Poveljom i Ugovorom o EU-u. To je i temelj stvarnog izvršavanja propisa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) i djelotvorne suradnje među nadzornim tijelima. Nadalje, EOZP je zabrinut u pogledu usklađenosti prijedloga s OUZP-om i strogom sudskom praksom Suda. Konkretno, EOZP je istaknuo pitanje prekida aktualnog mandata vanjskih članova belgijskog nadzornog tijela i pridodane razloge za razrješenje članova. EOZP postavlja i pitanje međuodnosa različitih prijedloga koji dovode do povećanog parlamentarnog nadzora sa zahtjevom da nadzorna tijela „moraju biti slobodna od vanjskog utjecaja” u skladu s člankom 52. stavkom 2. OUZP-a. Osim toga, EOZP navodi da bi zakonodavni prijedlog o obveznom korištenju zajedničkog centra za usluge mogao biti u suprotnosti sa slobodom nadzornog tijela da odabere i ima vlastito osoblje (članak 52. stavak 5. OUZP-a), što bi moglo dovesti do neizravnog vanjskog utjecaja na stabilnost i funkcioniranje belgijskog nadzornog tijela.

Naposljetku, EOZP se složio da će zatražiti status promatrača na proljetnoj konferenciji europskih tijela za zaštitu podataka. Proljetna konferencija je platforma za dijalog tijela za zaštitu podataka iz cijele Europe, uključujući zemlje izvan EGP-a. Taj je zahtjev dio Strategije EOZP-a za razdoblje 2021. – 2023. za jačanje suradnje s međunarodnom zajednicom i olakšavanje suradnje članova EOZP-a s tijelima za zaštitu podataka iz trećih zemalja. 

Zamjenik predsjednika EOZP-a Aleid Wolfsen izjavio je: „Međunarodna suradnja neophodna je za poštovanje prava na zaštitu podataka u EGP-u i izvan njega. Ovo je još jedan važan iskorak u jačanju naše suradnje s međunarodnom zajednicom radi promicanja standarda EU-a za zaštitu podataka i ostvarivanja zaštite osobnih podataka izvan granica EU-a.”

 

EDPB_priopćenje za medije_2022_05