Comitetul European pentru Protecția Datelor

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) – cea de a 45-a sesiune plenară

Wednesday, 3 February, 2021

CEPD adoptă recomandări cu privire la articolul 36 din Directiva privind protecția datelor în materie de aplicare a legii — Criterii de referință privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, Avizul privind Acordul administrativ H3C/PCAOB, Declarația cu privire la noul proiect de dispoziții referitoare la un protocol la Convenția privind criminalitatea informatică, răspunsul la chestionarul CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul cercetării științifice și discuțiile privind politica de confidențialitate a Whatsapp

Bruxelles, 3 februarie – În cursul celei de a 45-a sesiuni plenare, CEPD a adoptat un număr mare de documente. În plus, Comitetul a discutat despre politica de confidențialitate actualizată a Whatsapp.

CEPD a adoptat recomandări cu privire la criteriile de referință privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul Directivei privind protecția datelor în materie de aplicare a legii (LED). CEPD asigură aplicarea consecventă a legislației UE în materie de protecție a datelor în UE, inclusiv a Directivei privind protecția datelor în materie de aplicare a legii (LED), care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul aplicării legii. Scopul recomandărilor este de a furniza o listă de elemente care trebuie examinate atunci când se evaluează caracterul adecvat al unei țări terțe în temeiul Directivei privind protecția datelor în materie de aplicare a legii (LED). Documentul reamintește conceptul și aspectele procedurale ale caracterului adecvat al nivelului de protecție în conformitate cu Directiva privind protecția datelor în materie de aplicare a legii și cu jurisprudența CJUE și stabilește standardele UE pentru protecția datelor în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală.

CEPD a adoptat un aviz privind proiectul de acord administrativ (AA) pentru transferurile de date cu caracter personal între Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) și Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Acest AA va fi transmis AS franceze pentru autorizare la nivel național. AS franceză va monitoriza aplicarea AA în practică și, dacă este necesar, va suspenda orice transfer efectuat de H3C, în cazul în care AA încetează să ofere persoanelor vizate un nivel de protecție în esență echivalent.

CEPD a adoptat o declarație cu privire la proiectul de dispoziții referitoare la un protocol la Convenția privind criminalitatea informatică. Această declarație completează contribuția CEPD la proiectul celui de al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Convenția de la Budapesta) și urmează publicării noului proiect de dispoziții.

În această declarație, CEPD reamintește că dispozițiile discutate în prezent sunt susceptibile să afecteze condițiile de acces la datele cu caracter personal în UE în scopul aplicării legii și solicită o examinare atentă a negocierilor care au loc între instituțiile UE și naționale relevante. În plus, CEPD subliniază necesitatea de a garanta coerența deplină cu acquis-ul UE în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

CEPD a adoptat răspunsul la chestionarul Comisiei Europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul cercetării științifice, punând accentul pe cercetarea în domeniul sănătății. Răspunsurile oferite de CEPD constituie o poziție preliminară cu privire la acest subiect și urmăresc să ofere claritate în ceea ce privește aplicarea RGPD în materie de cercetare științifică în domeniul sănătății. CEPD elaborează în prezent orientări privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică, care vor oferi detalii cu privire la aceste aspecte.

La final, membrii comitetului au avut un schimb de opinii cu privire la recenta actualizare a politicii de confidențialitate a WhatsApp. CEPD va facilita în continuare acest schimb de informații între autorități, pentru a asigura o aplicare coerentă a legislației privind protecția datelor în întreaga UE, în conformitate cu mandatul său.

 

Notă pentru editori:
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în cadrul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce aceste verificări vor fi finalizate.

EDPB_Press Release_2021_1