Európai Adatvédelmi Testület

Európai Adatvédelmi Testület – 45. plenáris ülés

Wednesday, 3 February, 2021

Az Európai Adatvédelmi Testület ajánlásokat fogad el a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv 36. cikkéről – Megfelelőségi referencia, Vélemény a H3C/PCAOB igazgatási megállapodásról, Nyilatkozat a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezések új tervezetéről, Válasz az Európai Bizottságnak a személyes adatok tudományos kutatás céljából történő kezelésére vonatkozó kérdőívére és vita a WhatsApp adatvédelmi szabályzatáról

Brüsszel, február 3. – Az Európai Adatvédelmi Testület 45. plenáris ülésén számos dokumentumot elfogadott. Ezen túlmenően a testület megvitatta a WhatsApp frissített adatvédelmi szabályzatát.

Az Európai Adatvédelmi Testület ajánlásokat fogadott el a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv szerinti megfelelőségi referenciáról. Az Európai Adatvédelmi Testület biztosítja az uniós adatvédelmi jog következetes alkalmazását az EU-ban, beleértve a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvet is, amely a személyes adatok bűnüldözési célú kezelésével foglalkozik. Az ajánlások célja azoknak az elemeknek a felsorolása, amelyeket egy harmadik országnak a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv szerinti megfelelőségének értékelésekor meg kell vizsgálni. A dokumentum felidézi a megfelelőségnek az irányelv és az EUB ítélkezési gyakorlata szerinti fogalmát és eljárási szempontjait, és meghatározza a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós adatvédelmi normákat.

Az Európai Adatvédelmi Testület véleményt fogadott el a személyes adatoknak az Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) és a Részvénytársaságok Számviteli Felügyeleti Testülete (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) közötti továbbítására vonatkozó igazgatási megállapodás tervezetéről. Az igazgatási megállapodást nemzeti szintű engedélyezés céljából benyújtják a francia felügyeleti hatóságnak. A francia felügyeleti hatóság nyomon követi az igazgatási megállapodás gyakorlati alkalmazását, és szükség esetén felfüggeszt a H3C által végzett minden adattovábbítást, amennyiben az igazgatási megállapodás már nem nyújt lényegében azonos szintű védelmet az érintetteknek.

Az Európai Adatvédelmi Testület nyilatkozatot fogadott el a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezések tervezetéről. Az új rendelkezéstervezetek közzétételét követően elhangzott nyilatkozat kiegészíti az Európai Adatvédelmi Testület hozzájárulását az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló egyezménye (budapesti egyezmény) második kiegészítő jegyzőkönyvének tervezetéhez.

Ebben a nyilatkozatban az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy a jelenleg tárgyalt rendelkezések valószínűleg hatással lesznek a személyes adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeire az EU-ban, és kéri, hogy az érintett uniós és nemzeti intézmények alaposan tanulmányozzák a folyamatban lévő tárgyalást. Az Európai Adatvédelmi Testület hangsúlyozza továbbá, hogy garantálni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós vívmányoknak való teljes megfelelést.

A testület elfogadta az Európai Bizottságnak a személyes adatok tudományos kutatás – főként egészségüggyel kapcsolatos kutatás – céljából történő kezelésére vonatkozó kérdőívére adott válaszát. A testület által adott válaszok előzetes álláspontot képviselnek ebben a témában, és céljuk, hogy egyértelművé tegyék az általános adatvédelmi rendeletnek a tudományos egészségügyi kutatás területén történő alkalmazását. A testület jelenleg dolgozza ki a személyes adatok tudományos kutatási célú kezelésére vonatkozó iránymutatásokat, amelyek részletesen foglalkoznak majd ezekkel a kérdésekkel.

Végezetül a testület tagjai eszmecserét folytattak a WhatsApp adatvédelmi szabályzatának legutóbbi frissítéséről. Az Európai Adatvédelmi Testület továbbra is elő fogja segíteni a hatóságok közötti információcserét annak érdekében, hogy megbízatásával összhangban Unió-szerte biztosítsa az adatvédelmi jogszabályok következetes alkalmazását.

 

Megjegyzés a szerkesztőknek:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott dokumentumoknak folyamatban van a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzése, és az egyes dokumentumok az ellenőrzések után lesznek megtekinthetők az Európai Adatvédelmi Testület honlapján.

EDPB_Press Release_2021_1