Az uniós adatvédelmi hatóságok közös véleményt fogadnak el a digitális zöldigazolványra vonatkozó javaslatokról

6 April 2021

Brüsszel, április 6. – Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közös véleményt fogadott el a digitális zöldigazolványra vonatkozó javaslatokról. A digitális zöldigazolvány célja, hogy a Covid19-cel kapcsolatos oltási, teszt- és gyógyultsági igazolványok kiadására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó közös keret létrehozásával megkönnyítse az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog gyakorlását a Covid19-világjárvány idején.

Ebben a közös véleményben az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos felkéri a társjogalkotókat annak biztosítására, hogy a digitális zöldigazolvány teljes mértékben összhangban legyen a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályokkal. Az EU és az Európai Gazdasági Térség valamennyi országának adatvédelmi biztosai kiemelik, hogy mérsékelni kell a digitális zöldigazolvány kiállításából – többek között annak lehetséges nem szándékolt másodlagos felhasználásából – eredően az uniós polgárok és lakosok alapvető jogait érő esetleges kockázatokat. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy a digitális zöldigazolvány alkalmazása semmi esetre sem vezethet az egyének közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéséhez, és teljes mértékben összhangban kell lennie a szükségesség, az arányosság és a tényleges érvényesülés alapvető elveivel. Tekintettel a javaslatban előterjesztett intézkedések jellegére, az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos úgy véli, hogy a digitális zöldigazolvány bevezetését átfogó jogi keret elfogadásának kellene követnie.

Andrea Jelinek, az Európai Adatvédelmi Testület elnöke így nyilatkozott: „Az összes tagállamban elfogadott digitális zöldigazolvány bevezetése jelentős lépést jelenthet az EU-n belüli utazás újraindítása felé. A személyes adatok kezelésével járó, nemzeti vagy uniós szinten elfogadott intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a tényleges érvényesülés, a szükségesség és az arányosság általános elveit. Ezért az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos azt ajánlja, hogy a digitális zöldigazolvány tagállamok általi további alkalmazását kössék a megfelelő tagállami jogalap és valamennyi szükséges biztosíték rendelkezésre állásához.”

Wojciech Wiewiórowski, európai adatvédelmi biztos, így nyilatkozott: „Egyértelművé kell tenni, hogy a javaslat nem teszi lehetővé a személyes adatok semmiféle uniós szintű központi adatbázisának létrehozását, és nem vezethet ilyen adatbázis kialakításához. Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy a személyes adatok kezelése ne haladja meg a feltétlenül szükséges időtartamot, és hogy a világjárvány elmúltával ne legyen megengedett az adatokhoz való hozzáférés és azok felhasználása. Mindig is hangsúlyoztam, hogy a Covid19 elleni küzdelem keretében hozott intézkedések átmeneti jellegűek, és kötelességünk gondoskodni arról, hogy ne maradjanak hatályban a válság után.”

Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos kitart amellett, hogy a Covid19-világjárvány okozta jelenlegi szükséghelyzetben is tiszteletben kell tartani a tényleges érvényesülés, a szükségesség, az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos ismételten hangsúlyozza, hogy a közös vélemény megszövegezésének időpontjában láthatóan kevés tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Covid19-vakcina felvétele (vagy a Covid19-ből való gyógyulás) immunitást biztosít-e, és hogy ez az immunitás mennyi ideig tarthat. A tudományos bizonyítékok köre azonban nap mint nap bővül.

Ezen túlmenően még mindig nem teljesen ismert, hogy az oltás mennyire hatékonyan gátolja a betegség terjedését. A javaslatnak egyértelmű és pontos szabályokat kell megállapítania a digitális zöldigazolvány hatályára és alkalmazására vonatkozóan, és megfelelő biztosítékokat kell előírnia. Ez elegendő garanciát nyújthat azon egyének számára, akiknek a személyes adatai érintettek, hogy hatékony védelemben részesülnek az esetleges hátrányos megkülönböztetés kockázatával szemben.

A javaslatnak kifejezetten ki kell térnie arra, hogy a világjárvány elmúltával az uniós tagállamok nem férhetnek hozzá az egyének adataihoz, és azokat később nem használhatják fel. Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos ugyanakkor kiemeli, hogy a javasolt rendelet alkalmazását szigorúan a jelenlegi Covid19-válságra kell korlátozni.

A közös vélemény konkrét ajánlásokat tartalmaz a javaslat által érintett adatkategóriák további pontosítására, az adattárolásra, az átláthatósági kötelezettségekre, valamint a személyes adatok kezelése tekintetében az adatkezelők és -feldolgozók azonosítására.

 

Megjegyzés a szerkesztőknek: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott dokumentumok jogi, nyelvi és formázási ellenőrzése folyamatban van. Az egyes dokumentumok ezt követően lesznek elérhetők az Európai Adatvédelmi Testület honlapján.

EDPB_Press Release_statement_2021_03