EDAV prašo, kad Airijos PI iš dalies pakeistų „WhatsApp“ sprendimą, pateikdama paaiškinimus dėl skaidrumo ir baudos už kelis pažeidimus dydžio apskaičiavimo

2 September 2021

Rugsėjo 2 d., Briuselis. Liepos 28 d. paskutinės plenarinės sesijos metu EDAV remdamasi BDAR 65 straipsniu priėmė sprendimą ginčui išspręsti. Šiuo privalomu sprendimu siekiama išspręsti ginčą, kilusį po to, kai Airijos priežiūros institucija (PI), kaip vadovaujanti priežiūros institucija, paskelbė sprendimo dėl bendrovės „WhatsApp Ireland Ltd.“ („WhatsApp IE“) projektą ir vėlesnius kelių susijusių priežiūros institucijų pareikštus prieštaravimus. Pagal BDAR privalomas EDAV sprendimas paskelbtas po to, kai bendrovei buvo pranešta apie galutinį Airijos PI sprendimą.

Atlikusi vertinimą, EDAV laikėsi nuomonės, kad Airijos PI turėtų iš dalies pakeisti savo sprendimo projektą dėl skaidrumo pažeidimų, baudos apskaičiavimo ir nurodymo vykdyti reikalavimus laikotarpio.

Kalbant apie skaidrumą, Airijos PI sprendimo projekte jau buvo įvardytas šiurkštus BDAR 12, 13 ir 14 straipsnių pažeidimas. EDAV nustatė papildomų pateiktos informacijos trūkumų, darančių poveikį naudotojų gebėjimui suprasti teisėtus interesus, kurių siekiama.  Todėl EDAV paprašė Airijos PI į savo sprendimą įtraukti išvadą dėl BDAR 13 straipsnio 1 dalies d punkto pažeidimo.

Be to, EDAV patikslino, kad nors ne kiekvienas BDAR 12-14 straipsnių pažeidimas būtinai reiškia BDAR 5 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimą, šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į pažeidimų sunkumą ir visaapimantį pažeidimų pobūdį bei poveikį, buvo pažeistas BDAR 5 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintas skaidrumo principas.

Dėl „WhatsApp IE“ renkamų ne naudotojų duomenų, kai naudotojai nusprendžia naudoti funkciją „Contact Feature“, EDAV nustatė, kad šiuo atveju „WhatsApp IE“ naudojama procedūra neleidžia nuasmeninti surinktų asmens duomenų.

Kalbant apie paskirtą baudą ir jos apskaičiavimą, EDAV nusprendė, kad įmonės apyvarta nėra išimtinai svarbi nustatant didžiausią baudos dydį pagal BDAR 83 straipsnio 4-6 dalis, bet į ją taip pat galima atsižvelgti apskaičiuojant pačią baudą, kai tinkama, siekiant užtikrinti, kad bauda būtų veiksminga, proporcinga ir atgrasanti pagal BDAR 83 straipsnio 1 dalį. Šiuo atveju EDAV nustatė, kad į apyvartos apskaičiavimą turi būti įtraukta patronuojančiosios bendrovės („Facebook Inc.“) konsoliduota apyvarta.

Be to, EDAV pirmą kartą pateikė paaiškinimus dėl BDAR 83 straipsnio 3 dalies aiškinimo. Kai nustatomi keli pažeidimai, susiję su tomis pačiomis arba susijusiomis duomenų tvarkymo operacijomis, apskaičiuojant baudos dydį reikėtų atsižvelgti į visus pažeidimus. Tai daroma nepaisant PI pareigos atsižvelgti į baudos proporcingumą ir laikytis BDAR nustatyto didžiausio baudos dydžio.

Į Airijos PI sprendimo projektą taip pat įtrauktas nurodymas per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenų tvarkymo operacijos atitiktų reikalavimus. EDAV nustatė, kad svarbiausia, jog skaidrumo įpareigojimų laikymasis būtų užtikrintas per kuo trumpesnį laiką. Todėl Airijos PI buvo paprašyta pakeisti šešių mėnesių reikalavimų laikymosi terminą į trijų mėnesių laikotarpį.

Šis privalomas sprendimas buvo skirtas susijusioms priežiūros institucijoms, o Airijos PI, kaip vadovaujanti PI, priėmė nacionalinį sprendimą remdamasi EDAV sprendimu. „WhatsApp IE“ buvo pranešta apie nacionalinį sprendimą, prie jo pridėjus EDAV sprendimą.

Šis sprendimas neturės jokių padarinių vertinimams, kuriuos EDAV gali būti paprašyta atlikti kitais atvejais, taip pat tyrimams, susijusiems su tomis pačiomis šalimis.

Daugiau informacijos apie BDAR 65 straipsnyje nustatytą procedūrą rasite DUK. 65 straipsnis