EDPB donio Smjernice o kodeksima ponašanja kao alatu za prijenose, usvojio konačne verzije Smjernica o virtualnim glasovnim asistentima i Smjernica o pojmovima voditelja obrade i izvršitelja obrade, raspustio Radnu skupinu za TikTok i raspravljao o temama

8 July 2021

Bruxelles, 8. srpnja – Tijekom svoje plenarne sjednice EDPB je donio Smjernice o kodeksima ponašanja kao alatu za prijenose. Glavni je cilj tih smjernica pojasniti primjenu članka 40. stavka 3. i članka 46. stavka 2. točke (e) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Tim se odredbama propisuje da kodeks ponašanja, nakon što ga odobri nadležno nadzorno tijelo i nakon što mu Komisija potvrdi opću valjanost unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP), mogu poštovati i njime se koristiti i voditelji obrade i izvršitelji obrade koji ne podliježu GDPR-u kako bi osigurali odgovarajuće zaštitne mjere u okviru prijenosa podataka izvan EU-a. Tim se smjernicama nadopunjuju Smjernice 1/2019 EDPB-a o kodeksima ponašanja, kojima se uspostavlja opći okvir za donošenje kodeksa ponašanja.

EDPB je usvojio konačnu verziju Smjernica o virtualnim glasovnim asistentima. U tim se smjernicama daju preporuke relevantnim dionicima o tome kako riješiti neke od najvećih izazova u pogledu usklađenosti kod primjene virtualnih glasovnih asistenata (engl. Virtual Voice Assistant, VVA). Nakon javnog savjetovanja smjernice su izmijenjene kako bi se uzele u obzir primljene primjedbe.

Isto nakon javnog savjetovanja, EDPB je usvojio konačnu verziju Smjernica o pojmovima voditelja obrade i izvršitelja obrade. U tim se smjernicama pojašnjavaju temeljni pojmovi kao što su (zajednički) voditelj obrade i izvršitelj obrade. Konačna verzija sadržava ažurirani tekst i dodatna pojašnjenja kako bi se uzele u obzir primjedbe i povratne informacije primljene tijekom javnog savjetovanja.

Nakon poslovnog nastana TikToka u EU-u i utvrđivanja njegova glavnog poslovnog nastana u Irskoj za predmete povezane s aplikacijom TikTok koji su u tijeku, EDPB je odlučio raspustiti svoju radnu skupinu za TikTok. Radna skupina osnovana je kako bi koordinirala potencijalne mjere nadzornih tijela iz EGP-a i stekla bolji pregled nad praksama i načinima obrade koje primjenjuje TikTok širom EU-a. U vrijeme osnivanja radne skupine u EU-u nije postojao glavni poslovni nastan za TikTok, pa je radna skupina imala zadaću olakšati razmjenu informacija među nadzornim tijelima. Sada se primjenjuje postupak jedinstvenog mehanizma, a irsko nadzorno tijelo (DPS) imenovano je vodećim tijelom koje je zaduženo za te predmete.

Stoga će nadzorna tijela uključena u radnu skupinu upotrebljavati posebne alate u okviru mehanizma suradnje, uzimajući pritom u obzir članak 64. stavak 2. GDPR-a i Mišljenje 8/2019 EDPB-a o nadležnosti nadzornog tijela u slučaju promjene okolnosti koje se odnose na glavni ili jedini poslovni nastan. Nekoliko nadzornih tijela već je prenijelo svoje istrage na DPC.

Nadzorna tijela imat će mogućnost raspravljati o tom pitanju u okviru EDPB-a, konkretno u okviru Stručne podskupine za izvršenje.

Važno je napomenuti da EDPB može poduzeti neku mjeru samo ako se aktivira mehanizam konzistentnosti iz članka 63. GDPR-a. Nakon što je donijelo privremene mjere u skladu s člankom 66. stavkom 1. GDPR-a i od TikToka primilo jamstva za njihovu primjenu, uključujući i obveze koje je TikTok preuzeo u pogledu svojih aktivnosti obrade, talijansko nadzorno tijelo odlučilo je da mu više nije potrebna hitna odluka EDPB-a.

Naposljetku, EDPB je raspravljao o mogućim temama svojeg prvog djelovanja u području koordiniranog izvršenja, nakon što je 20. listopada 2020. donio odluku o uspostavljanju okvira za koordinirano izvršenje. EPDB je odlučio da će prvo djelovanje biti usmjereno na upotrebu usluga u oblaku u tijelima javnog sektora, a sljedećih mjeseci obavit će se dodatne aktivnosti radi određivanja pojedinosti i obuhvata djelovanja.

 

Napomena urednicima:
Svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te da će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.