Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel prispevek k oceni Direktive o obdelavi osebnih podatkov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, projektni načrt podporne skupine strokov

15 December 2021

Bruselj, 15. decembra – Evropski odbor za varstvo podatkov in posamezni nadzorni organi so prispevali k vrednotenju in pregledu direktive o kazenskem pregonu, ki ga je izvedla Evropska komisija v skladu s členom 62 direktive o kazenskem pregonu. Cilj direktive je zagotoviti usklajeno raven varstva podatkov za posameznike na področju kazenskega pregona po vsej EU.

Zadnja štiri leta so zaznamovali predvsem nacionalni postopki za prenos direktive o kazenskem pregonu. Zaradi nedavne implementacije so izkušnje in empirični podatki o nekaterih delih direktive omejeni. Zato Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da je še prezgodaj za oblikovanje zaključkov o učinkovitosti direktive o kazenskem pregonu ali za razmišljanje o njeni reviziji.

Evropski odbor za varstvo podatkov odločno poziva države članice, ki so še v fazi implementacije, naj vlagajo vsa razpoložljiva sredstva za zagotovitev, da bo prenos brez nadaljnjih zamud v celoti skladen z direktivo o kazenskem pregonu.

Evropski odbor za varstvo podatkov v svojem prispevku ponovno potrjuje svojo zavezo, da bo še naprej zagotavljal smernice za razlago direktive o kazenskem pregonu. Poleg tega je Evropski odbor za varstvo podatkov še naprej zavezan k zagotavljanju neodvisnih ocen prihodnjih osnutkov sklepov o ustreznosti, ki jih bo pripravila Evropska komisija, v zvezi z zahtevami direktive o kazenskem pregonu, zlasti izvršljivimi pravicami, učinkovitimi pravnimi sredstvi in zaščitnimi ukrepi v zvezi z nadaljnjimi prenosi.

Evropski odbor za varstvo podatkov poudarja, da učinkovito izvajanje nalog v okviru direktive o kazenskem pregonu zahteva razpoložljivost potrebnih človeških in tehničnih virov, ter poziva države članice, naj zagotovijo, da se bodo viri nadzornih organov povečali sorazmerno z njihovo delovno obremenitvijo.

V okviru izvajanja strategije Evropskega odbora za varstvo podatkov za obdobje 2021–2023 in po vzpostavitvi podporne skupine strokovnjakov se je Evropski odbor za varstvo podatkov zdaj dogovoril o projektnem načrtu podporne skupine strokovnjakov. Cilj podporne skupine strokovnjakov  je zagotoviti materialno podporo članom Evropskega odbora za varstvo podatkov v obliki strokovnega znanja, ki je koristno za preiskave in dejavnosti izvrševanja, ter okrepiti sodelovanje in solidarnost med člani Evropskega odbora za varstvo podatkov z izmenjavo, krepitvijo in dopolnjevanjem prednosti ter obravnavanjem operativnih potreb.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel odgovor poslancu Evropskega parlamenta Ujhelyiju o vdoru v vohunsko programsko opremo Pegasus. Evropski odbor za varstvo podatkov v svojem odgovoru poudarja, da odbor in njegovi člani posvečajo in bodo še naprej posvečali posebno pozornost trenutnemu razvoju dogodkov v zvezi z poseganjem v temeljni pravici do zasebnosti in varstva podatkov z nadzornimi ukrepi. Evropski odbor za varstvo podatkov dodaja, da je zaščita novinarjev in njihovih virov temelj svobode tiska. Evropski odbor za varstvo podatkov je pristojen v zadevi glede domnevne uporabe programske opreme Pegasus, zlasti če in kolikor se uporablja za namene v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o kazenskem pregonu. Obenem Evropski odbor za varstvo podatkov ugotavlja, da v skladu z veljavnim pravom Unije nima enakih pristojnosti, nalog in pooblastil kot nacionalni nadzorni organi ter da je v zvezi z zadevnim primerom madžarski nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo obveščanja pristojen za izvedbo preiskovalnega postopka v zvezi z domnevno uporabo vohunske programske opreme s strani madžarskih organov. Evropski odbor za varstvo podatkov je še naprej pripravljen podpreti vse člane odbora pri teh zadevah.

Evropski odbor za varstvo podatkov je po javnem posvetovanju sprejel končno različico smernic o primerih glede obveščanja o kršitvah varnosti podatkov. Te smernice dopolnjujejo smernice delovne skupine iz člena 29 o obveščanju o kršitvah varnosti podatkov z uvedbo bolj praktičnih usmeritev in priporočil. Njihov namen je upravljavcem podatkov pomagati pri odločanju, kako ravnati v primeru kršitev varnosti podatkov in katere dejavnike je treba upoštevati pri oceni tveganja. Po javnem posvetovanju so bile smernice posodobljene tako, da odražajo prejete pripombe.

 

Opomba urednikom:

Vsi dokumenti, sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, so predmet potrebnih pravnih, jezikovnih in oblikovnih pregledov ter bodo na voljo na spletni strani Evropskega odbora za varstvo podatkov, ko bodo ti zaključeni.