Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je Doprinos procjeni Direktive o izvršavanju zakonodavstva, projektni plan skupine stručnjaka za podršku, odgovor na navode člana Europskog parlamenta Ujhelyija o uporabi softvera Pegasus, konačnu verziju Smjerni

15 December 2021

Bruxelles, 15. prosinca - Europski odbor za zaštitu podataka i pojedinačna nadzorna tijela doprinijela su procjeni i preispitivanju Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva (Direktiva o izvršavanju zakonodavstva), koje je Europska komisija provela u skladu s člankom 62. Direktive o izvršavanju zakonodavstva. Direktivom o izvršavanju zakonodavstva nastoji se pružiti usklađena razina zaštite podataka za pojedince u području izvršavanja zakonodavstva u čitavom EU-u.

Posljednje četiri godine prvenstveno su obilježene nacionalnim postupcima prijenosa Direktive. S obzirom na činjenicu da je provedena tek nedavno, iskustvo i empirijski podatci o nekim dijelovima Direktive o izvršavanju zakonodavstva ograničeni su. Stoga Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) smatra da je prerano donositi zaključke o djelotvornosti Direktive o izvršavanju zakonodavstva ili razmatrati njezinu reviziju.

EDPB snažno potiče države članice koje su i dalje u postupku provedbe da ulože sva dostupna sredstva kako bi zajamčile da je prijenos u potpunosti usklađen s Direktivom o izvršavanju zakonodavstva bez daljnjih odgoda.

Europski odbor za zaštitu podataka u svojem doprinosu ponovno iznosi svoju predanost daljnjem pružanju smjernica o tumačenju Direktive o izvršavanju zakonodavstva. Osim toga, EDPB i dalje je predan pružanju neovisnih procjena budućih nacrta odluka o primjerenosti, koje izrađuje Europska komisija, u pogledu zahtjeva Direktive o izvršavanju zakonodavstva, osobito u pogledu ostvarivih prava, učinkovite pravne zaštite i zaštitnih mjera u pogledu daljnjih prijenosa.

EDPB ističe da djelotvorna provedba zadaća na temelju Direktive o izvršavanju zakonodavstva zahtijeva dostupnost potrebnih ljudskih i tehničkih resursa i poziva države članice da osiguraju povećanje resursa dostupnih nadzornim tijelima razmjerno njihovu radnom opterećenju.

U okviru provedbe strategije Europskog odbora za zaštitu podataka za razdoblje 2021. - 2023. te nakon uspostave skupine stručnjaka za podršku, Europski odbor za zaštitu podataka postigao je suglasnost o projektnom planu skupine stručnjaka za podršku. Svrha skupine stručnjaka za podršku jest pružanje materijalne potpore članovima Europskog odbora za zaštitu podataka u obliku stručnog znanja koje je korisno za istrage i provedbene aktivnosti te unapređenje suradnje i solidarnosti među članovima EDPB-a razmjenom, jačanjem i nadopunjavanjem njihovih snaga i rješavanjem operativnih potreba.

EDPB usvojio je  odgovor na navode člana Europskog parlamenta Ujhelyija o uporabi špijunskog softvera za hakiranje Pegasus. EDPB u svojem odgovoru ističe da Odbor i njegovi članovi pridaju i nastavit će pridavati osobitu pozornost trenutačnim promjenama povezanim sa zadiranjima u temeljna prava na privatnost i zaštitu podataka putem mjera nadzora. EDPB dodaje da je zaštita novinara i njihovih izvora okosnica slobode medija. EDPB nadležan je za pitanja navodne uporabe softvera Pegasus prvenstveno ako i u mjeri u kojoj je iskorišten na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o izvršavanju zakonodavstva. Međutim, EDPB primjećuje da, u skladu s primjenjivim pravom Unije, nema iste nadležnosti, zadaće i ovlasti kao i nacionalna nadzorna tijela te da je, u pogledu ovog predmeta, mađarsko Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija nadležno za provedbu istražnog postupka u vezi s navodima prema kojima su mađarska nadležna tijela upotrebljavala špijunski softver Pegasus. Europski odbor za zaštitu podataka spreman je pružiti potporu svim članovima Odbora u takvim pitanjima.

Europski odbor za zaštitu podataka nakon javnog savjetovanja usvojio je konačnu verziju Smjernica o primjerima u vezi s izvješćivanjem o povredi podataka. Tim smjernicama nadopunjuju se smjernice Radne skupine iz članka 29. o izvješćivanju o povredi podataka na način da su uvedene smjernice i preporuke koje su u većoj mjeri usmjerene na praksu. Njima se želi pomoći voditeljima obrade prilikom donošenja odluka o tome kako postupati s povredama podataka te o tome koje čimbenike trebaju razmotriti tijekom procjene rizika. Nakon javnog savjetovanja smjernice su izmijenjene kako bi se uzele u obzir primljene primjedbe.

 

Napomena urednicima:

Svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice EDPB-a podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te će biti dostupni na mrežnom mjestu EDPB-a nakon tih provjera.