Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Twenty-third Plenary Session: adopted documents