Европейски комитет за защита на данните

Thirty-first Plenary Session: adopted documents