Europski odbor za zaštitu podataka – 30. plenarna sjednica: Odgovor Europskog odbora za zaštitu podataka nevladinim organizacijama o mađarskim dekretima i izjava o članku 23. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

3 June 2020

Bruxelles, 3. lipnja – Europski odbor za zaštitu podataka tijekom svoje 30. plenarne sjednice donio je izjavu o pravima ispitanika u vezi s izvanrednim stanjem u državama članicama. Odbor je također donio odgovor na dopis Unije za građanske slobode za Europu, organizacije Access Now i Mađarske unije za građanske slobode (HCLU) o dekretu Vlade 179/2020 od 4. svibnja.

Europski odbor za zaštitu podataka podsjeća da se, čak i u ovim iznimnim vremenima, mora zadržati zaštita osobnih podataka u svim hitnim mjerama, čime se doprinosi uvažavanju krovnih načela demokracije, vladavine prava i temeljnih prava na kojima Unija počiva.

Odbor u dopisu, ali i u izjavi naglašava da GDPR ostaje primjenjiv i da se njime omogućuje učinkovit odgovor na pandemiju uz istodobnu zaštitu temeljnih prava i sloboda. Zakon o zaštiti podataka već omogućuje obradu podataka potrebnu za doprinos suzbijanju pandemije bolesti COVID-19.

U izjavi se podsjeća na glavna načela povezana s ograničenjima prava ispitanika u vezi s izvanrednim stanjem u državama članicama:

  • ograničenja koja su općenita, opsežna ili nametljiva do te mjere da temeljno pravo lišavaju njegova osnovnog sadržaja ne mogu se opravdati.
  • Pod određenim uvjetima, člankom 23. GDPR-a nacionalnim se zakonodavcima dopušta da putem zakonodavne mjere ograniče područje primjene obveza voditelja i izvršitelja obrade i prava ispitanika ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te ako je to nužna i razmjerna mjera demokratskog društva radi očuvanja važnih ciljeva od općeg javnog interesa Unije ili države članice, kao što je primjerice javno zdravlje.
  • Prava ispitanika predstavljaju bit temeljnog prava na zaštitu podataka i članak 23. GDPR-a trebalo bi tumačiti i iščitati imajući na umu da njihova primjena treba biti opće pravilo. Što se tiče ograničenja i iznimki od osnovnog pravila, oni se trebaju primjenjivati samo u ograničenim okolnostima.
  • Ograničenja moraju biti predviđena „zakonom”, a zakon kojim se utvrđuju ograničenja trebao bi biti dovoljno jasan kako bi građani mogli razumjeti uvjete u kojima su voditelji obrade ovlašteni da posegnu za njima. Osim toga, ograničenja moraju biti predvidljiva osobama na koje se primjenjuju. Ograničenja koja su nametnuta za razdoblje koje nije vremenski točno ograničeno, koja se primjenjuju retroaktivno ili podliježu nedefiniranim uvjetima, ne ispunjavaju kriterij predvidljivosti.
  • Samo postojanje pandemije ili druge izvanredne situacije nije dovoljan razlog za bilo kakvo ograničavanje prava ispitanika. Umjesto toga, svako ograničenje mora jasno doprinijeti zaštiti važnog cilja od općeg javnog interesa EU-a ili države članice.
  • Izvanredno stanje, proglašeno u kontekstu pandemije, pravni je uvjet kojim se mogu opravdati ograničenja prava ispitanika, pod uvjetom da se ta ograničenja primjenjuju samo ako je to strogo potrebno i razmjerno za očuvanje cilja javnog zdravlja. Stoga ograničenja moraju biti strogo ograničena u pogledu područja primjene i vremena jer se prava ispitanika mogu ograničiti, ali ne i uskratiti. Osim toga, jamstva predviđena člankom 23. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka moraju se primjenjivati u cijelosti.
  • Ograničenja donesena u kontekstu izvanrednog stanja kojima se suspendira ili odgađa primjena prava ispitanika i obveza koje se odnose na voditelje obrade i izvršitelje obrade, bez jasnih vremenskih ograničenja, značilo bi de facto potpunu suspenziju tih prava i ne bi bilo u skladu s biti temeljnih prava i sloboda.

Nadalje, Europski odbor za zaštitu podataka najavio je da će u nadolazećim mjesecima objaviti smjernice o provedbi članka 23. GDPR-a.

Napomena urednicima:

Napominjemo da svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te da će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.