Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov – 35. plenarno zasedanje: informativno gradivo o zavezujočih poslovnih pravilih z nadzornim organom Združenega kraljestva kot vodilnim organom

Thursday, 23 July, 2020

Bruselj, 23. julij – Zaradi bližajočega se konca prehodnega obdobja brexita je odbor EDPB (v nadaljevanju: odbor) sprejel informativno gradivo, v katerem so opisani ukrepi, ki jih morajo sprejeti nadzorni organi, imetniki odobrenih zavezujočih poslovnih pravil in organizacije, ki so zavezujoča pravila predložila v obravnavo in sprejem pri nadzornem organu Združenega kraljestva, da bi zagotovili nadaljnjo uporabo teh zavezujočih poslovnih pravil kot veljavnega orodja za prenos podatkov po koncu prehodnega obdobja. Ker se v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov nadzorni organ Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja ne bo več štel za pristojni nadzorni organ, sklepi o odobritvi, ki jih nadzorni organ Združenega kraljestva sprejme na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, v EGP ne bodo več imeli pravnega učinka. Poleg tega bo morda treba spremeniti vsebino zadevnih zavezujočih poslovnih pravil pred koncem prehodnega obdobja, saj ta zavezujoča poslovna pravila na splošno vsebujejo sklicevanja na pravni red Združenega kraljestva. To velja tudi za zavezujoča poslovna pravila, ki so že odobrena v skladu z Direktivo 94/46/ES.

Imetniki zavezujočih poslovnih pravil, ki imajo za svoj vodilni nadzorni organ za zavezujoča poslovna pravila nadzorni organ Združenega kraljestva, morajo uvesti ustrezno organizacijsko ureditev, da določijo nov vodilni nadzorni organ za zavezujoča poslovna pravila v EGP. Sprememba vodilnega nadzornega organa za zavezujoča poslovna pravila mora biti opravljena pred koncem prehodnega obdobja brexita.

Trenutni vlagatelji zavezujočih poslovnih pravil morajo vzpostaviti ustrezno organizacijsko ureditev, da določijo nov vodilni nadzorni organ za zavezujoča poslovna pravila v EGP dovolj zgodaj pred iztekom prehodnega obdobja brexita, vključno z vzpostavitvijo stika z zadevnim nadzornim organom, da se zagotovijo vse potrebne informacije o tem, zakaj je ta nadzorni organ novi vodilni nadzorni organ za zavezujoča poslovna pravila. Ta organ bo nato prevzel vlogo in uradno začel postopek odobritve ob upoštevanju mnenja odbora. Za vsaka zavezujoča poslovna pravila, ki jih je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov odobril nadzorni organ Združenega kraljestva, bo moral novi vodilni nadzorni organ za zavezujoča poslovna pravila v EGP izdati nov sklep o odobritvi pred koncem prehodnega obdobja, in sicer na podlagi mnenja odbora. Odbor je sprejel tudi prilogo, ki vsebuje seznam elementov, ki jih je treba v zvezi z brexitom spremeniti v dokumentih zavezujočih poslovnih pravil.

To informativno gradivo ne posega v analizo, ki jo trenutno izvaja odbor  o posledicah sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi Data Protection Coordinator proti Facebook Ireland in Schrems za zavezujoča poslovna pravila kot orodja za prenos.

EDPB_Press Release_2020_13