Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija — 35. plenārsēde: Informatīva piezīme par saistošiem uzņēmuma noteikumiem ar Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādi kā vadošo iestādi

Thursday, 23 July, 2020

Briselē, 23. jūlijā. Ņemot vērā gaidāmo Brexit pārejas perioda beigas, EDAK ir pieņēmusi informatīvu piezīmi, kurā izklāstītas darbības, kas jāveic uzraudzības iestādēm (UI), apstiprināto saistošo uzņēmuma noteikumu (SUN) turētājiem un organizācijām, kam Apvienotās Karalistes UI vēl nav pieņēmušas SUN, lai nodrošinātu, ka šos SUN pēc pārejas perioda beigām joprojām var izmantot kā derīgu nodošanas instrumentu. Tā kā Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde pārejas perioda beigās vairs nebūs uzskatāma par kompetentu uzraudzības iestādi saskaņā ar VDAR, Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes apstiprinājuma lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar VDAR, vairs nebūs juridiska spēka EEZ. Turklāt attiecīgo SUN saturs var būt jāgroza pirms pārejas perioda beigām, jo šajos SUN parasti ir atsauces uz Apvienotās Karalistes tiesisko regulējumu. Tas attiecas arī uz SUN, kas jau ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 94/46/EK.

SUN turētājiem, kuru SUN vadošā UI ir Apvienotās Karalistes UI, ir jāievieš visi organizatoriskie pasākumi, lai EEZ identificētu jaunu SUN vadošo UI. SUN vadošās UI maiņai būs jānotiek pirms Brexit pārejas perioda beigām.

Pašreizējie SUN pieteikumu iesniedzēji tiek aicināti ieviest visus organizatoriskos pasākumus, lai savlaicīgi pirms Brexit pārejas perioda beigām EEZ identificētu jaunu SUN vadošo UI, tostarp sazināties ar attiecīgo uzraudzības iestādi, lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju par to, kāpēc šī uzraudzības iestāde tiek uzskatīta par jauno SUN vadošo UI. Pēc tam tā pārņems pieteikumu un pēc EDAK atzinuma saņemšanas oficiāli uzsāks apstiprināšanas procedūru. Jebkuriem SUN, ko Apvienotās Karalistes UI apstiprinājusi saskaņā ar VDAR, būs nepieciešams, lai jaunā EEZ SUN vadošā UI izdotu jaunu apstiprinājuma lēmumu pirms pārejas perioda beigām, ņemot vērā EDAK atzinumu. EDAK arī pieņēma pielikumu, kurā ietverts to elementu kontrolsaraksts, kas jāgroza SUN dokumentos saistībā ar Brexit.

Šī informatīvā piezīme neattiecas uz analīzi, ko pašlaik veic EDAK par EST sprieduma par Data Protection Commissioner pret Facebook Ireland un Schrems ietekmi uz SUN kā nodošanas instrumentiem.

EDAK_Paziņojums presei_2020_13