Europski odbor za zaštitu podataka – 35. plenarna sjednica: Osnovne informacije o obvezujućim korporativnim pravilima u slučaju kad ulogu vodećeg tijela ima nadzorno tijelo iz UK-a

23 July 2020

Bruxelles, 23. srpnja – S obzirom na skori završetak prijelaznog razdoblja za Brexit, Europski odbor za zaštitu podataka (Odbor) donio je osnovne informacije o radnjama koje trebaju poduzeti nadzorna tijela, nositelji odobrenih obvezujućih korporativnih pravila (BCR-ova) i organizacije koje čekaju da njihove BCR-ove odobri nadzorno tijelo iz UK-a kako bi se zajamčila primjena BCR-ova kao valjanog sredstva prijenosa podataka i nakon završetka prijelaznog razdoblja. Budući da po završetku prijelaznog razdoblja nadzorna tijela iz UK-a više neće ispunjavati uvjete za nadležna nadzorna tijela koji su utvrđeni u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), odluke o odobrenju koje su donijela nadzorna tijela iz UK-a u skladu s tom uredbom više neće imati pravni učinak u Europskom gospodarskom području (EGP). Usto, možda će prije završetka prijelaznog razdoblja biti potrebno izmijeniti sadržaj tih BCR-ova budući da oni obično sadržavaju upućivanja na pravni poredak UK-a. To se odnosi i na BCR-ove koji su već odobreni u skladu s Direktivom 94/46/EZ.

Nositelji BCR-ova za koje ulogu vodećeg nadzornog tijela ima nadzorno tijelo iz UK-a trebaju uspostaviti sva potrebna organizacijska rješenja za imenovanje novog vodećeg nadzornog tijela za BCR-ove na području EGP-a. Promjena vodećeg nadzornog tijela za BCR-ove mora se provesti prije završetka prijelaznog razdoblja za Brexit.

Trenutačne podnositelje zahtjeva za odobrenje BCR-ova potiče se da uspostave sve organizacijska rješenja za imenovanje novog vodećeg nadzornog tijela za BCR-ove na području EGP-a znatno prije završetka prijelaznog razdoblja za Brexit, uključujući stupanje u kontakt s tim nadzornim tijelom, kako bi dostavili sve potrebne informacije o tome zašto se to nadzorno tijelo razmatra kao novo vodeće nadzorno tijelo za BCR-ove. To će tijelo zatim preuzeti zahtjev i službeno pokrenuti postupak odobrenja, koje podliježe mišljenju Odbora. Za sve BCR-ove koje je odobrilo nadzorno tijelo iz UK-a u skladu s GDPR-om, novo vodeće nadzorno tijelo za EGP morat će donijeti novu odluku o odobrenju prije završetka prijelaznog razdoblja i nakon pribavljanja mišljenja Odbora. Odbor je usvojio i prilog koji sadržava kontrolni popis elemenata BCR-ova koje je potrebno izmijeniti u kontekstu Brexita.

Ovim osnovnim informacijama ne dovodi se u pitanje analiza koju trenutačno provodi Odbor o posljedicama presude Suda Europske unije (SEU) u predmetu DPC protiv Facebook Ireland i Schrems o BCR-ovima kao sredstvima prijenosa podataka.

EDPB_Press Release_2020_13