CEPD adoptă prima decizie în temeiul articolului 65

10 November 2020

Bruxelles, 10 noiembrie - În cadrul celei de-a 41-a sesiuni plenare, Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) a adoptat, cu o majoritate de 2/3 din membrii săi, prima decizie de soluționare a litigiilor în temeiul articolului 65 din Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Decizia cu caracter obligatoriu urmărește să soluționeze litigiul apărut în urma unui proiect de decizie emis de autoritatea de supraveghere din Irlanda, în calitate de autoritate de supraveghere principală, în ceea ce privește societatea internațională Twitter și obiecțiile relevante și motivate ulterioare, exprimate de o serie de autorități de supraveghere vizate.

Autoritatea de supraveghere din Irlanda a emis proiectul de decizie în urma unei anchete din proprie inițiativă și a unor investigații cu privire la societatea internațională Twitter, după ce, la 8 ianuarie 2019, societatea a notificat autoritatea de supraveghere din Irlanda cu privire la o încălcare a securității datelor cu caracter personal. În mai 2020, în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din RGPD, autoritatea de supraveghere din Irlanda a transmis proiectul de decizie autorităților de supraveghere vizate. Autoritățile de supraveghere vizate au avut apoi la dispoziție patru săptămâni pentru a transmite obiecții relevante și motivate. Printre altele, autoritățile de supraveghere vizate au emis obiecții relevante și motivate cu privire la încălcările RGPD identificate de autoritatea de supraveghere principală, rolul societății internaționale Twitter ca operator (unic) de date și valoarea amenzii propuse.

Întrucât a respins obiecțiile și/sau a considerat că nu sunt „relevante și motivate”, autoritatea de supraveghere principală a sesizat CEPD cu privire la această chestiune, în conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din RGPD, inițiind astfel procedura de soluționare a litigiilor.

În urma transmiterii de către autoritatea de supraveghere principală, a fost evaluat caracterul complet al dosarului, astfel încât, la 8 septembrie 2020, a fost lansată oficial procedura prevăzută la articolul 65. În conformitate cu articolul 65 alineatul (3) din RGPD și coroborat cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al CEPD, termenul de o lună pentru adoptarea implicită a fost prelungit cu încă o lună din cauza complexității subiectului.

La 9 noiembrie 2020, CEPD a adoptat decizia obligatorie, pe care o va notifica oficial în scurt timp autorității de supraveghere din Irlanda.

Autoritatea de supraveghere din Irlanda va adopta decizia finală pe baza deciziei CEPD, care va fi adresată operatorului, fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună de la data notificării deciziei CEPD. Autoritatea de supraveghere principală și autoritățile de supraveghere vizate comunică CEPD data la care i s-a notificat operatorului hotărârea definitivă. În urma acestei notificări, CEPD va publica decizia pe site.

Publication Type:

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_17