Az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta az első, 65. cikk szerinti döntést

10 November 2020

Brüsszel, november 10. –  Az Európai Adatvédelmi Testület 41. plenáris ülésén kétharmados többséggel elfogadta az általános adatvédelmi rendelet 65. cikkén alapuló első vitarendezési döntést. A kötelező erejű döntés célja, hogy rendezze az ír felügyeleti hatóság mint fő felügyeleti hatóság által a Twitter International Company tekintetében kiadott döntéstervezetből eredő vitát, valamint a több érintett felügyeleti hatóság által ezt követően megfogalmazott releváns és megalapozott kifogásokat (RRO-k).

Az ír felügyeleti hatóság azt követően bocsátotta ki a döntéstervezetet, hogy saját kezdeményezésére vizsgálatokat folytatott a Twitter International Company-val kapcsolatban, miután a vállalat 2019. január 8-án adatvédelmi incidensről értesítette az ír felügyeleti hatóságot. 2020 májusában az ír felügyeleti hatóság az általános adatvédelmi rendelet 60. cikkének (3) bekezdésével összhangban megosztotta döntéstervezetét az érintett felügyeleti hatóságokkal. Az érintett felügyeleti hatóságoknak ezután négy hét állt a rendelkezésükre releváns és megalapozott kifogások benyújtására. Az érintett felügyeleti hatóság többek között az általános adatvédelmi rendeletnek a fő felügyeleti hatóság által azonosított megsértésére, a Twitter International Company (egyedüli) adatkezelői szerepére, valamint a javasolt bírság számszerűsítésére vonatkozóan adott ki releváns és megalapozott kifogást.

Mivel a fő felügyeleti hatóság elutasította a kifogásokat, és/vagy úgy ítélte meg, hogy azok nem „relevánsak és megalapozottak”, az ügyet az általános adatvédelmi rendelet 60. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Adatvédelmi Testület elé terjesztette, és ezzel vitarendezési eljárást indított.

A fő felügyeleti hatóság beadványát követően megvizsgálták a dokumentáció teljességét, ami alapján 2020. szeptember 8-án hivatalosan megindították a 65. cikk szerinti eljárást. Az általános adatvédelmi rendelet 65. cikkének (3) bekezdésével és az Európai Adatvédelmi Testület eljárási szabályzata 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban az egy hónapos alapértelmezett elfogadási határidőt a tárgy összetettsége miatt további egy hónappal meghosszabbították.

2020. november 9-én az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta kötelező erejű döntését, és arról hamarosan hivatalosan értesíti az ír felügyeleti hatóságot.

Az ír felügyeleti hatóság az Európai Adatvédelmi Testület döntése alapján, amelynek címzettje az adatkezelő, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Európai Adatvédelmi Testület döntéséről szóló értesítésétől számított egy hónapon belül meghozza végleges döntését. A fő felügyeleti hatóság és az érintett felügyeleti hatóságok tájékoztatják az EDPB-t arról az időpontról, amikor az adatkezelőt értesítették a jogerős döntésről. A tájékoztatást követően az Európai Adatvédelmi Testület a honlapján közzéteszi döntését.

Publication Type:

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_17