Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ensimmäisen 65 artiklan mukaisen päätöksen

10 November 2020

Bryssel 10. marraskuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi 41. täysistunnossaan ensimmäisen kiistanratkaisupäätöksensä yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan perusteella. Päätös hyväksyttiin tietosuojaneuvoston jäsenten kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Sitovalla päätöksellä pyritään ratkaisemaan kiista joka syntyi, kun Irlannin valvontaviranomainen oli johtavana valvontaviranomaisena antanut Twitter International Companya koskevan päätösehdotuksen. Useat osallistuvat valvontaviranomaiset olivat sen jälkeen esittäneet asiaa koskevia merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita.

Irlannin valvontaviranomainen antoi päätösehdotuksen, kun se oli oma-aloitteisesti tutkinut Twitter International Companya sen jälkeen, kun yhtiö oli ilmoittanut Irlannin valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 8. tammikuuta 2019. Toukokuussa 2020 Irlannin valvontaviranomainen jakoi päätösehdotuksensa osallistuville valvontaviranomaisille yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tämän jälkeen osallistuvilla valvontaviranomaisilla oli neljä viikkoa aikaa toimittaa merkitykselliset ja perustellut vastalauseensa. Osallistuvat valvontaviranomaiset esittivät merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita muun muassa johtavan valvontaviranomaisen yksilöimistä yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisista, Twitter International Companyn roolista (ainoana) rekisterinpitäjänä ja ehdotetun hallinnollisen seuraamusmaksun määrän määrittämisestä.

Koska johtava valvontaviranomainen hylkäsi vastaväitteet ja/tai katsoi, että ne eivät olleet ”merkityksellisiä ja perusteltuja”, se siirsi asian tietosuojaneuvostolle yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja aloitti näin kiistanratkaisumenettelyn.

Johtavan valvontaviranomaisen toimittamien tietojen perusteella arvioitiin asiakirja-aineiston täydellisyyttä, minkä vuoksi 65 artiklan mukainen menettely käynnistettiin virallisesti 8. syyskuuta 2020. Noudattaen yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan 3 kohtaa yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston työjärjestyksen 11 artiklan 4 kohdan kanssa, oletusarvoista yhden kuukauden hyväksymisaikaa pidennettiin kuukaudella asian monimutkaisuuden vuoksi.

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi sitovan päätöksensä 9. marraskuuta 2020 ja ilmoittaa siitä pian virallisesti Irlannin valvontaviranomaiselle.

Irlannin valvontaviranomainen tekee lopullisen päätöksensä tietosuojaneuvoston päätöksen perusteella. Päätös annetaan rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun tietosuojaneuvosto on ilmoittanut päätöksestään. Johtavan valvontaviranomaisen ja osallistuvien valvontaviranomaisten on ilmoitettava tietosuojaneuvostolle päivä, jona lopullinen päätös annettiin tiedoksi rekisterinpitäjälle. Tämän ilmoituksen jälkeen Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisee päätöksensä verkkosivustollaan.

Publication Type:

EDPB_Press Release_2020_17